Kollejimizdin' bas betine xosh kelipsiz

Kollejimiz O'zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin' 1256-r sanli buyrig'i boyinsha 1971-jili 20-avgustta Taqiyata sawda-ekonomikaliq texnikum atinda ashilg'an. 1995-jili O'zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinin' 191-"A" sanli buyrig'i xa'me O'zbekstan Respublikasi joqari ha'm orta arnawli Ministrliginin' buyrig'i boyinsha kollejimizdin' ati Qaraqalpaq isbilermenlik ha'm ekonomikaliq kolleji dep o'zgertilgen. 2009 jili kollejimizdin' ati Taqiyatas sotsiyal ekonomika ha'm pedagogika kolleji dep o'zgertildi.

Example pic

Kollej eki korpustan ibarat. Birinshi korpus 1978 jili saling'an. Ekinshisi - 1998 jili saling'an. Kollejimiz 2003-2004 oqiw jilinda toliq qayta islendi. Taqiyatas sotsiyal ekonomika ha'm pedagogika kolleji Mamleketlik bilimlendiriw standartlarina juwap beriwshi bilim beriwshi oqiw orni bolip tabiladi.